Treść artykułu

Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz, w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku 

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach Konkursu PFRON 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” realizuje projekt Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II”, w ramach którego odbywać się będą:

 • 13-dniowe  szkolenia rehabilitacji podstawowej
 • 7-dniowe szkolenia specjalistyczne:
  1. „Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom
  2. „Nowe możliwości” – cyfrowy początek.
 1. Szkolenia rehabilitacji podstawowej – 13-dniowe  – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), artterapii, psychoterapii, informację, prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i kulturalno-oświatowe (KO). Mogą w nich uczestniczyć osoby nowo ociemniałe oraz te, którym pogorszył się wzrok, a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2017 r.
  1. Szkolenie „Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom jest skierowane do osób, które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będą realizowane w ciągu 7 dni dla grup po 10 osób. Zajęcia odbędą się w 5-osobowych grupach. Tematyka: samoobsługa oraz posługiwanie się nowoczesnym sprzętem domowym, tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z arterapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbędą się dla wszystkich BO wspólnie.
  1. Szkolenie „Cyfrowy początek” jest skierowane do osób, które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będą realizowane w ciągu 7 dni dla grup po 10 osób. Zostaną przeprowadzone w formie zajęć w 5–osobowych grupach. Ich zakres obejmuje nowoczesne techniki komunikacji „e-kontakt”. Odbędą się także zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.

Warunki naboru:

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jeśli uczestniczą w innych projektach, to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.
Osoby, które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności, aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami, np. higiena, ubieranie; muszą być samodzielne w podawaniu sobie insuliny i innych leków. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność, powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety,  ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna – 520 zł. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta.

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg lub koło PZN na drukach, które są do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce: „do pobrania”.

Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu numeru PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Kontakt: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem rehabilitacji  52 34 00 128, lub mailowego: oris_andraszewska@poczta.onet.pl, oraz do obserwowania i polubienia nas na FB – Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer”. Terminarz szkoleń znajduje się również na naszej stronie internetowej oris.org.pl

Terminarz szkoleń

Obowiązujący terminarz szkoleń organizowanych w ORiS „Homer” w ramach 4/2017 konkursu PFRON „Samodzielni i skuteczni” – w projekcie „Rehabilitacja to samodzielność i Rozwój II” kwiecień 2019 – marzec 2020 r.

2019 rok

 • 01 – 14.04. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 05 – 18.05. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 19.05. – 01.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 02 – 15.06. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 23.06. – 06.07. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 07 – 14.07. – Cyfrowy początek (7 dni)
 • 14 – 27.07. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 28.07. – 10.08. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 01 – 14.09. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 15 – 28.09. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 29.09. – 06.10. – Cyfrowy początek (7 dni)
 • 06 – 19.10. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 20 – 28.10. – Zdrowy styl życia-nowoczesny dom (7 dni)
 • 03 – 10.11. – Zdrowy styl życia-nowoczesny dom (7 dni)
 • 17 – 30.11. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 01 – 14.12. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

2020 rok

 • 12 – 25.01. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 26.01. – 08.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 09 – 22.02. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 23.02. – 07.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)
 • 08 – 21.03. – Rehabilitacja podstawowa (13 dni)

Pliki do pobrania: