Radar – Doradztwo Zawodowe oraz Zatrudnienie Osób Niewidomych i Słabowidzących

Okres realizacji projektu – 1.11.2019 – 28.02.2022

Projekt realizowany jest ze środków programu Erasmus plus (Akcja 2, Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych).

Koordynatorem projektu jest I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano ONLUS.

Partnerami w projekcie są:

  1. Centro Machiavelli S.r.l. , Włochy
  2. Polski Zwiazek Niewidomych, Polska
  3. Stichting Bartiméus Sonneheerdt, Holandia
  4. UNIVERSITAT LINZ, Austria

Celem projektu jest przyczynienie się do poprawy jakościowej i ilościowej zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku w krajach uczestniczących w projekcie poprzez zebranie i upowszechnienie informacji na temat nowych możliwości szkoleniowych, zawodowych i nowych zawodów dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku dzięki nowoczesnym technologiom.

W projekcie przewidziano opracowanie materiałów skierowanych do różnych grup odbiorców (tzw. rezultaty pracy intelektualnej):

  1. Materiały skierowane do wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych problematyką zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku – porównanie sytuacji zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku w krajach uczestniczących w projekcie, zebranie informacji o nowych zawodach, dostępnych dla niewidomych dzięki nowoczesnym technologiom, etc.,
  2. Materiały skierowane do pracodawców – materiały informacyjne, dotyczące głównie skutecznego wprowadzenia osoby z dysfunkcją wzroku do pracy na konkretnym stanowisku i włączenia jej w środowisko zawodowe na otwartym rynku pracy,
  3. Materiały skierowane do służb zatrudnienia (oraz do trenerów, mentorów, nauczycieli, rodzin, ect.) – materiały informacyjne, prezentujące szerokie możliwości szkoleniowe i zatrudnieniowe osób z dysfunkcją wzroku, nowe możliwości dostępne dzięki nowoczesnym technologiom.

Dostęp i korzystanie z materiałów będą darmowe.

Ponadto, w ramach projektu odbędzie się 5 międzynarodowych spotkań projektowych (dwa we Włoszech i po jednym w Polsce, w Austrii i w Holandii).

Zaplanowano również, że w każdym kraju uczestniczącym w projekcie odbędą się spotkania upowszechniające rezultaty projektu.

REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ

W tej sekcji będą zamieszczane pliki do pobrania zawierające opisane rezultaty projektu.

W chwili obecnej poniższy plik jest dostępny do pobrania tylko w wersji angielskiej. Przepraszamy, pracujemy nad tłumaczeniem, gdy zostanie ukończone, zostanie bezzwłocznie zamieszczone.

Pliki do pobrania

Informacje

Projekt RADAR

Porównanie poziomu zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku w krajach uczestniczących w realizacji projektu i opracowanie materiałów skierowanych do pracodawców, urzędów […]