Treść artykułu

Prelegenci w czasie konferencji projektu Radar

Podsumowanie projektu RADAR we Florencji

Delegacja z Polskiego Związku Niewidomych wzięła udział w dniu 12 lipca w konferencji podsumowującej europejski projekt RADAR. Każda organizacja miała okazję do przedstawienia efektów swoich działań. Omawiano również temat nowych możliwości zatrudnienia dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Wydarzenie zorganizował Włoski Związek Niewidomych wraz z Centro Machiavelli. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Z Polski w konferencji uczestniczyli: Andrzej Brzeziński, prezes ZG PZN, Anna Jaworska, dyrektor Okręgu Dolnośląskiego PZN, Piotr Kopyciński, wiceprezes ZG PZN, Anna Lemańczyk, koordynatorka projektu oraz Józef Małosek, dyrektor Okręgu Zachodniopomorskiego PZN.

Konferencja zgromadziła wiele osób zainteresowanych problematyką zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wspominano profesora Antonio Quatraro, zasłużonego dla środowiska niewidomych we Florencji, który był pomysłodawcą tego projektu. Włosi starają się, żeby jedna z florenckich ulic nosiła jego imię.Uczestnicy konferencji słuchają wystąpienia

We Włoszech występują podobne problemy w obszarze zatrudnienia do tych, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Zawód telefonisty, kiedyś bardzo popularny w tym kraju, zanika. Włosi poszukują nowych rozwiązań i zawodów, które mogą być wykonywane przez osoby niewidome.

Lider projektu podziękował Polskiemu Związkowi Niewidomych, który był partnerem w tym projekcie, za owocną współpracę przy realizacji przedsięwzięcia i wyraził nadzieję, że w przyszłości podejmowane będą nowe inicjatywy.

Projekt „RADAR” realizowany jest ze środków programu Erasmus +. Koordynatorem inicjatywy jest I.Ri.Fo.R. Regionale Toscano ONLUS (Włochy). Partnerami są: Polski Związek Niewidomych (Polska), Centro Machiavelli S.r.l. (Włochy), Stichting Bartiméus Sonneheerdt (Holandia), UNIVERSITAT LINZ (Austria).

Anna Lemańczyk
Instytut Tyflologiczny PZN