Kultura dla wszystkich – poznajemy wybranych Patronów Roku 2024

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny Centrum Rehabilitacji serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kultura dla wszystkich – poznajemy wybranych Patronów Roku 2024”.

Celem projektu jest: edukacja kulturalna i historyczna, zwiększenie aktywności i integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zapraszamy dorosłych mieszkańców Województwa Mazowieckiego – osoby z niepełnosprawnością wzroku, ich bliskich, rodzinę i znajomych.

Zorganizujemy cykl prelekcji, wieczór poezji, spacer i wycieczkę edukacyjną związaną tematycznie z wybranymi Patronami Roku 2024. Chcemy słuchaczom przybliżyć sylwetki wybranych patronów Roku 2024: Romualda Traugutta, Witolda Gombrowicza, Haliny Konopackiej i Kazimierza Wierzyńskiego.

Romuald Traugutt
Romuald Traugutt – fot. Wikipedia
Witold Gombrowicz
Witold Gombrowicz – fot. Wikipedia
Halina Konopacka
Halina Konopacka – fot. Wikipedia
Kazimierz Wierzyński
Kazimierz Wierzyński – fot. Wikipedia

W programie Projektu:

9 lipca 2024 – wycieczka do Wsoli i Radomia
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, w którym są tyflografiki wybranych obrazów dedykowane osobom z niepełnosprawnością wzroku.

7 sierpnia 2024 – Romuald Traugutt – prelekcja o życiu i działalności, tło historyczne (Powstanie Styczniowe).

10 września 2024 – Halina Konopacka – prelekcja o życiu, działalności i sukcesie na Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Spacer do Muzeum Sportu i Rekreacji

8 października 2024 – Kazimierz Wierzyński – prelekcja o życiu i twórczości poety, przedstawiciela grupy poetyckiej Skamander i jego relacjach z H. Konopacką. W salonie literackim uczestnicy będą czytali brajlem wiersze poety.

Listopad 2024 – spotkanie podsumowujące, konkursy, quiz wiedzy.
Prelekcje i wieczór poezji odbędą się w Tyflogalerii PZN przy ulicy Konwiktorskiej 7.

O poszczególnych spotkaniach będziemy Państwa zawiadamiać.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie i odesłanie Formularza zgłoszeniowego do 27 czerwca 2024 na adres: gwuls@pzn.org.pl.

Kontakt tel. 22 831 22 71 wew. 258 (Grażyna Wuls)

Zadanie publiczne “Kultura dla wszystkich – poznajemy wybranych Patronów Roku 2024” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Informacje