„Rehabilitacja społeczna osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem sytuacji pocowidowej” zadanie publiczne dofinansowane ze środków PFRON zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Instytut Tyfloloficzny Polskiego Związku Niewidomych realizuje projekt „Rehabilitacja społeczna osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem sytuacji pocowidowej” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnej.

W ramach projektu w dniach 17-27.04.2023 r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym PZN w Ustroniu Morskim będzie trwało szkolenie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, w ramach którego uczestnicy wezmą udział w pakiecie zajęć, wzajemnie się uzupełniających, holistycznie przeciwdziałających negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa:

  • wsparcie psychologiczne
  • warsztaty radzenia sobie ze stresem
  • trening uważności Mindfulness
  • arteterapia
  • nowe technologie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
  • indywidualne konsultacje z psychologiem
  • zajęcia integracyjne dla wszystkich uczestników w formie przygotowanych zajęć na świeżym powietrzu z uwzględnieniem zasad tyflopedagogiki oraz możliwości i ograniczeń uczestników szkolenia.

Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji: lekarskich i pielęgniarskiej.

Centrum Rehabilitacji Instytut Tyflologiczny Polski Związek Niewidomych

Projekt “Rehabilitacja społeczna osób z dysfunkcją wzroku z uwzględnieniem sytuacji pocowidowej” jest współfinansowany ze środków PFRON
PFRON Logo

Informacje