Treść artykułu

Szkolenia w ORiS Bydgoszcz 2020

Podsumowanie 3 okresu działań rehabilitacyjnych organizowanych ze środków PFRON w ramach projektu „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II”

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. przeprowadziliśmy w  PZN ORiS „Homer” 13 szkoleń Rehabilitacji podstawowej, 1 szkolenie – “Zdrowy styl życia – nowoczesny dom” oraz 2 szkolenia “Nowe możliwości”. Łącznie przeszkoliliśmy 196 osób.

Był to trudny rok, towarzyszyła nam pandemia koronawirusa przeszkadzając w pełnej realizacji projektu. W planie było 17 szkoleń “Rehabilitacji Podstawowej” dla 240 osób i po 2 szkolenia: “Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” i “Nowe możliwości” po 10 osób każde. Ośrodek w tym czasie działał stosując wszelkie zasady ochrony przed Covid . Pomógł nam w tym Grant “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Celem organizowanych szkoleń było przedstawienie i nauczenie metod i technik ułatwiających samodzielne funkcjonowanie osobom ociemniałym i słabowidzącym. 

Zakres szkoleń podstawowych obejmował: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O.

Szkolenie “Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” było skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Były to zajęcia z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym, zajęcia z Art-terapii z dietetykiem i KO.

Szkolenie “Cyfrowy początek” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Na szkoleniu były zajęcia z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne z orientacji przestrzennej, zajęcia prozdrowotne i KO.

Cały projekt trwał od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

W zorganizowanych szkoleniach uczestniczyło łącznie 786 beneficjentów z dysfunkcją wzroku.

Z ogólnej liczby osób przeszkolonych – 462 to kobiety a – 324 mężczyźni.

Rozpatrując beneficjentów pod kątem orzeczonej niepełnosprawności proporcje te rozłożyły się w następujący sposób:

  • 247 beneficjentów miało orzeczony umiarkowany stopień inwalidztwa
  • 539 beneficjentów posiadało znaczny stopień inwalidztwa, z czego 166 beneficjentów było całkowicie niewidomych.

Pobyt na szkoleniach był bezpłatny, Ośrodek nie zwracał kosztów podróży.