Treść artykułu

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Polski Związek Niewidomych realizuje w okresie od września do końca grudnia 2020 r grant ze środków PFRON pod nazwą “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem grantu jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii zajęć prowadzonych przez WTZ oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej.

Zadania w ramach grantu realizowane poprzez następujące jednostki PZN:

  1. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” w Bydgoszczy
  2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupsku
  3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Toruniu
  4. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku