Treść artykułu

Ku samodzielności – program wsparcia dla osób tracących wzrok

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy dotację Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch szkoleń w dla niewidomych i słabowidzących pn. “Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić w Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4.

Szkolenia odbędą się w dniach:

 • pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,
 • drugie 3.11-9.11.2017 roku.

W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy przekażą uczestnikom wiedzę na tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi korzystanie z nowoczesnych urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.

Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.
Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem okręgów PZN.

Kryteria naboru:

Szkolenie numer 1 (15.10 – 21.10.2017)

Kandydat na szkolenie:

 • osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
 • osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • wiek do 55 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem niewidomych.

Szkolenie numer 2 (3.11 – 9.11.2017)

Kandydat na szkolenie:

 • osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
 • osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat
 • wiek do 45 lat
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem niewidomych.

Podsumowanie projektu “Ku samodzielności”

Integracja międzypokoleniowa, przekazywanie sobie nawzajem wiedzy, wymiana doświadczeń oraz szukanie sposobów na większą samodzielność osób niewidomych – to wszystko działo się podczas wyjątkowych szkoleń, które odbyły się w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN “NESTOR” w Muszynie. To efekt współpracy Polskiego Związku Niewidomych z Fundacją PZU. Projekt pod nazwą “Ku samodzielności – program wsparcia dla osób tracących wzrok” przyciągnął do Muszyny 80 osób z problemami wzroku i ich opiekunów. Jego głównym celem była rehabilitacja osób tracących wzrok lub zagrożonych jego utratą.

Pierwszy etap, w dniach 15–21.10.2017 r., przebiegał pod hasłem: “ABC Tyflopomocy”. Niewidomi i słabowidzący członkowie PZN, głównie przyjęci do Związku w ostatnich czterech latach, poznawali nowoczesne narzędzia służące rehabilitacji. Pod okiem specjalistów uczyli się orientacji przestrzennej i chodzenia z białą laską, poznawali nowoczesne urządzenia, pomoce optyczne i inne przedmioty ułatwiające funkcjonowanie bezwzrokowe oraz ich zastosowania w codziennym życiu. Rozmawiali też o tym, jak żyć po utracie wzroku i co może im zaoferować PZN. Niewidomym towarzyszyli też ich opiekunowie, którzy uczyli się, jak umiejętnie pomagać. Nie zabrakło też miejsca na konsultacje indywidualne.

W drugim etapie, odbywającym się w dniach 3–9.11.2017 r., w Nestorze miało miejsce niezwykłe spotkanie. Tym razem bowiem 40-osobowa grupa składała się z nowo przyjętych do Związku “młodzików” oraz seniorów naszej organizacji, którzy przepracowali społecznie wiele lat i mają bogate doświadczenie. Dlatego też motywem przewodnim tego etapu było: “Połączyła nas historia”. Uczestnicy wymieniali doświadczenia – młodsi mówili o swoich pomysłach na rozwój organizacji, a starsi – jak radzić sobie mimo utraty wzroku i osiągać sukces. Nie zabrakło też zajęć z nowoczesnych technologii, rozmów o historii Polskiego Związku Niewidomych, a całość urozmaicały prelekcje na temat zabytków ziemi muszyńskiej.

Obu grupom dopisała na szczęście pogoda, w wolnych chwilach można więc było zwiedzać Muszynę i okolice lub podziwiać jesienne piękno ogrodu wokół ośrodka. A w chłodne wieczory czas umilały wspólne rozmowy, oglądanie filmów z audiodeskrypcją, zabawy integracyjne. Uczestnicy obu etapów doskonale bawili się też podczas tzw. wieczoru regionalnego, rozkoszując się miejscowymi przysmakami i dobrą muzyką. Okazało się też, że nasi beneficjenci mają wiele talentów, które chętnie prezentowali podczas wieczorów pożegnalnych.