Treść artykułu

Doświadczamy świata przez naturę

„Doświadczamy świata przez naturę” to projekt z udziałem organizacji partnerskich BirdLife International z kilku krajów. Opiera się na doświadczeniach i materiałach europejskiego projektu  Erasmus+ „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life”.

Celem programu jest wsparcie wczesnoszkolnej edukacji przyrodniczej dzieci niedowidzących i niewidomych, rozbudzenie ich zainteresowania naturą, wzmocnienie kontaktu z nią, a tym samym wzmacnianie poczucia więzi społecznej. Adresatami są nauczyciele uczący dzieci z dysfunkcją wzroku.

W ramach działania powstaną innowacyjne materiały dydaktyczne, które umożliwią nauczycielom realizację angażującego, atrakcyjnego programu edukacji ekologicznej. Ważnym elementem będzie wzmocnienie umiejętności nauczycieli w nauczaniu przyrody. Wskazanie, w jaki sposób uczyć o ptakach i przyrodzie oraz jak wykorzystywać zajęcia na świeżym powietrzu do angażowania niepełnosprawnych uczniów.

W ramach projektu „Doświadczamy świata przez naturę” powstaną:

  • pakiet materiałów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego, przygotowany dla wszystkich krajów partnerskich. Materiały, które w wersji podstawowej opracowano w ramach wcześniejszego projektu „Empowering Teachers and Pupils for a Better Life”, będą dostosowywane dla niedowidzących i niewidomych odbiorców;
  • aplikacja mobilna dla dzieci z dysfunkcją wzroku, pomocna przy nauce rozpoznawania głosów europejskich ptaków, przygotowana w językach krajów partnerskich,
  • szablon szkolenia dla nauczycieli, uniwersalny dla krajów Europy, dotyczący korzystania z wypracowanych w projekcie materiałów w pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku.

W tworzeniu materiałów zostanie wykorzystana wiedza przyrodników z organizacji partnerskich oraz ekspertów z Polskiego Związku Niewidomych, znających potrzeby edukacyjne dzieci słabowidzących i niewidomych. Ostatni rok projektu będzie poświęcony testowaniu opracowanych materiałów oraz szkoleniu nauczycieli. Na zakończenie projektu odbędzie się europejska konferencja dla partnerów BirdLife International.

Projekt realizują: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (lider projektu), BirdWatch Ireland, BirdLife Malta, BirdLife Cypr oraz Polski Związek Niewidomych (ekspert).

Działanie jest finansowane z programu UE Erasmus+.

Czas trwania: październik 2019 – marzec 2022

 

Loga organizacji realizujących projektLogo Erasmusa +