Treść artykułu

EMVISION 2017

W dniach 30.10. – 4.11. dziesięcioro młodych Polaków uczestniczyło w międzynarodowym projekcie Emvision 2017, organizowanym przez rumuńskie stowarzyszenie Asociacione Babilonia Travel we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych oraz polską organizacją Youth of Europe. W projekcie uczestniczyła młodzież z pięciu europejskich krajów: Litwy, Macedonii, Polski, Portugalii i Rumunii. Wśród uczestników znalazły się zarówno osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak i takie, które nigdy z niewidomymi nie miały do czynienia. Projekt odbył się dzięki europejskiemu programowi edukacyjnemu Erasmus Plus.

Główną ideą projektu w stolicy Transylwanii Cluj-Napoca było zachęcenie młodych osób z niepełnosprawnością wzroku do działalności na rzecz rozwoju polityki włączającej w ich krajach. Dodatkowo miał on poszerzyć wiedzę na temat osób niewidomych i słabowidzących u ich rówieśników, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z takimi osobami. Program projektu był niezwykle napięty i wypełniony różnorodnymi zajęciami. Każdy dzień rozpoczynał się od rozgrzewki, która miała uczestników rozruszać, ale także pomóc im się lepiej poznać i zintegrować. Czasem trzeba było się ustawić od najstarszego do najmłodszego bez odzywania się, czasem trzeba było stworzyć orkiestrę bez instrumentów, jeszcze innym razem zatańczono wspólnie taniec pingwinów (który zresztą tak się spodobał, że pojawiał się już później codziennie). Osoby widzące uczyły się prawidłowo prowadzić niewidomych i same, zakładając opaskę na oczy, takiemu prowadzeniu się poddawały.

Uczestnicy poczuli także na własnej skórze, jak trudno uwolnić się od stereotypów i jak ciężkim zadaniem jest zarządzanie budżetem miejskim. W kilku sesjach informacyjnych reprezentacje wszystkich krajów opowiadały o sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku i o elementach polityki włączającej obecnych w ich krajach. Dyskutowano następnie nad ich skutecznością i zasadnością. Celem projektu było przygotowanie listy rekomendacji dla Cluj-Napoca, by mogło prowadzić efektywną politykę włączającą w stosunku do swoich mieszkańców z niepełnosprawnością wzroku. W tym celu uczestnicy projektu zwiedzili miasto, odwiedzili szkołę dla niewidomych, a także spotkali się z przedstawicielami ratusza. Debata była gorąca i zażarta, ale ostatecznie udało się wypracować kompromis na temat niezbędnych udogodnień. Lista zaleceń została na koniec projektu oficjalnie wręczona reprezentantowi urzędu miasta, który zadeklarował, że będzie działał na rzecz ich urzeczywistnienia.