Treść artykułu

Szkolenia w ORIS Bydgoszcz

Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz, w okresie od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2018 roku.

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach XXIV Konkursu PFRON realizuje projekt „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój” w ramach którego w 2 roku działania odbywać się będą:

  1. 13 dniowe szkolenia rehabilitacji podstawowej
  2. 7 dniowe szkolenia specjalistyczne:
    • “Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom
    • “Nowe możliwości” – cyfrowy początek

Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Nie mogą w czasie szkoleń w ORiS być uczestnikami innych form finansowanych przez PFRON.
Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień. Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia. ORiS nie zapewnia lekarskiej opieki medycznej. Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków, być w wieku do 70 lat. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność , powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety, ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna – 520 zł. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta.

Osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą aktualne, oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Okręg lub koło PZN na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej oris.org.pl w zakładce „do pobrania”. Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem rehabilitacji – 52 34 00 128, lub mailowego: oris_andraszewska@poczta.onet.pl oraz do obserwowania nas na FB – Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia “Homer”.

Opis form szkoleniowych:

13 dniowe szkolenia rehabilitacji podstawowej – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2015 r.

Szkolenie “Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” będzie realizowane w ciągu 7 dni dla 3 grup po 10 osób w bieżącym projekcie. Zajęcia odbędą się w 5–osobowych grupach z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z Art-terapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbywać się będą dla wszystkich BO wspólnie.

Szkolenie “Nowe możliwości– “cyfrowy” początek” będzie realizowane w ciągu 7 dni dla 3 grup po 10 osób w bieżącym projekcie. Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć w 5–os. grupach z zakresu nowoczesnych technik komunikacji “e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.