Zrób to sam Insite BAR – specjalistyczne programy rehabilitacyjne

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCH od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2023 realizuje projekt

“Zrób to sam Insite BAR – specjalistyczne programy rehabilitacyjne”

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (numer umowy o dofinansowanie: ZZB/000601/BF/D) w ramach konkursu 1/2019 “Kierunek Aktywność”.

Cel projektu: dostarczenie specjalistom programów rehabilitacyjnych dotyczących diagnozowania i rehabilitowania osób niewidomych i słabowidzących

Kwota dofinansowania 1.01.2020 – 31.03.2021 – 58.550 zł
Kwota dofinansowania 1.04.2021 – 31.03.2022 – 83.980 zł
Kwota dofinansowania 1.04.2022 – 31.03.2023 – 184.350 zł

Informacje o Programie "Insite. Model wczesnej interwencji przeprowadzanej w domu"

Informacje o Programie "Zrób to sam. Rozwijanie samodzielności osób z niepełnosprawnością układu wzrokowego"

Prace wykonane przy wydaniu Programu

Zgromadzono materiały związane z Programem: tłumaczenie, oryginał Programu, zgody od Wydawców. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu powołano zespół merytoryczno-redakcyjny: redaktora […]

Informacje o Programie "Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali"

Program BAR

Program „Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali” Wydaliśmy kolejny  program rehabilitacyjny “Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali  (Beyond […]