Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych

Wojskowa Akademia Techniczna zaprosiła Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny do udziału w projekcie pod nazwą: „Technologia opracowania tyflomap zabytkowych założeń parkowych”, który realizuje zespół badawczy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Projekt trwa od 13 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

Zrekrutowaliśmy do projektu 50 osób niewidomych i słabowidzących w wieku od 15 do 65 lat o różnym poziomie doświadczenia wynikającego z korzystania z tyflomap oraz znajomości pisma brajla. Spośród 50 osób WAT wybrała 20 osób, które będą uczestniczyć w 6 sesjach badawczych w ciągu najbliższych 2 lat. Sesje badawcze będą organizowane w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

W trakcie sesji badawczych oceniamy:

  • zestawy znaków dotykowych i graficznych dla tyflomap w różnych skalach,
  • różne techniki druku tyflomap,
  • finalne zestawy map w postaci atlasów wybranych parków zaprojektowanych w określonych stylach.

Zapewniamy także bieżące konsultacje w całym okresie trwania projektu.

Sesje badawcze będą trwały od 90 do 120 minut. Sesje będą nagrywane, a analiza pozyskanego materiału posłuży do celów naukowych, z zachowaniem pełnej anonimowości uczestników badania.

WAT realizuje Projekt w ramach konkursu “Rzeczy są dla ludzi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Rządowego Programu “Dostępność Plus”.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN

Informacje