Treść artykułu

Pobyt, wyżywienie i rehabilitacja uchodźców z Ukrainy

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia “Homer” od 11 marca do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt “Pobyt, wyżywienie i rehabilitacja uchodźców z Ukrainy” finansowany ze środków PFRON. W ramach realizacji zadania pomoc uzyska pięć osób niepełnosprawnych oraz trzech opiekunów. Pomoc ma formę:

  • wyposażenia miejsca pobytu w przedmioty i urządzenia niezbędne do codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami,
  • zapewnienia wyżywienia całodziennego,
  • zapewnienia dostępu do środków higieny osobistej oraz środków medycznych,
  • realizacji zajęć rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych w celu zapewnienia rehabilitacji społecznej, nabywania nowych umiejętności lub podtrzymywanie tych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
  • poradnictwa specjalistycznego w zakresie opieki psychologicznej i prawnej,
  • realizacji zajęć rehabilitacyjnych,
  • realizacji zajęć integracyjnych i terapeutycznych (integracja społeczna, zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej),
  • innych zajęć, których przeprowadzenie będzie konieczne w związku z bieżącymi potrzebami uchodźców,
  • zapewnienia obsługi przez tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego,
  • zapewnienia transportu.