Treść artykułu

Azymut na rehabilitację

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach Konkursu PFRON 1/2020 pn. “Pokonamy Bariery” realizuje projekt “Azymut na Rehabilitację” w ramach którego odbywać się będą:

Szkolenia Rehabilitacji Podstawowej – 13 dniowe  – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych, zagadnienia prawne i społeczne oraz animacje K.O.

Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok i mają taka potrzebę.

Warunki naboru:

Osoby które chcą uczestniczyć w rehabilitacji muszą posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawność wzroku.
Wymagany stopień niepełnosprawności – umiarkowany lub znaczny.

Jeśli osoby zainteresowane uczestniczą w innych projektach, to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.

Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność , powinni przyjechać z opiekunem.

Koszt noclegów opiekuna zostanie podany na zaproszeniu. Wyżywienie nie będzie wliczone w koszty noclegów. Można je wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta na terenie Ośrodka.

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać osobiście oraz poprzez Okręg lub koło PZN na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej oris.org.pl w zakładce  “do pobrania”. Prosimy nie wysyłać starych druków które nie zawierają klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych. Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego : 52 34 15 228
Z poważaniem – Dyrekcja ORiS