Kobieta patrzy przez lupę.

Barraga: Program usprawniania widzenia

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2025 r. realizuje projekt

„BARRAGA: PROGRAM USPRAWNIANIA WIDZENIA”

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (numer umowy o dofinansowanie: ZZB/000864/BF/D) w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Cel projektu: dostarczenie specjalistom, szczególnie rehabilitantom wzroku słabowidzących, tyflopedagogom, programu rehabilitacyjnego, dotyczącego rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem.

Kwota dofinansowania 1.01.2023 – 31.03.2024 – 59.858,54 zł. Całkowita wartość 74.823,54 zł

Planowana kwota dofinansowania 1.04.2024 – 31.03.2025 – 221.586,47 zł. Całkowita wartość 276.983,47 zł.

„Barraga: Program usprawniania widzenia” to specjalistyczny program, alternatywa dla „Programu rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” N.C. Barragi i J.E. Moris, który nie jest już aktualizowany w oryginale. Nowy program „Barraga Visual Efficiency Program” w oryginale został wydany w 2019 r., nie doczekał się jeszcze wydania w języku polskim. Jest to program usprawniania widzenia osób słabowidzących. Składa się z części diagnostycznej i materiału ćwiczeniowego. Jest to w kompleksowy sposób opracowana metoda usprawniania widzenia osób słabowidzących.

Działania przewidziane w projekcie:

  • Współpraca z wydawcą oryginalnego Programu w celu ustalenia zasad wydania i zakresu dostosowania Programu do warunków polskich
  • Powołanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego
  • Przetłumaczenie Programu na język polski
  • Opracowanie merytoryczne Programu
  • Opracowanie redakcyjne i językowe Programu
  • Wydanie i dystrybucja Programu

Centrum Rehabilitacji Instytut Tyflologiczny PZN

Projekt “Barraga: Program usprawniania widzenia” jest współfinansowany ze środków PFRON
PFRON Logo

Informacje

Czwarte spotkanie zespołu

W dniu 29 marca 2024 r. odbyło się czwarte spotkanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego. W projekcie „Barraga: program usprawniania widzenia”. Podsumowano prace […]

Pierwsze spotkanie zespołu

W dniu 11 września odbyło się pierwsze spotkanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego. Podsumowano na nim dotychczasowe prace nad wydaniem programu „Barraga: Program […]