Treść artykułu

Trzecie spotkanie zespołu

12 stycznia 2024 r. odbyło się trzecie spotkanie dotyczące dodatkowych pomocy do Programu Barragi, które wchodzą w skład Programu poza właściwymi Podręcznikami. Składając wniosek do PFRON, nie mieliśmy wiedzy czy i jakie pomoce będą niezbędne do realizacji Programu i jakie będzie powiązanie ich wykorzystania z treścią merytoryczną Programu. Dlatego konieczne było przedyskutowanie tych kwestii. Na dodatkowe pomoce składają się:

  • papierowe elementy wchodzące w skład Programu i służące do diagnozy i ćwiczeń, są to „książeczki”, naklejki, które mogłyby zostać wydrukowane przez drukarnię,
  • podkładka z tworzywa sztucznego w kwiatki, których przygotowanie powinno zostać zlecone drukarni, która drukuje na plastiku,
  • elementy materiałowe (czapeczki) – prawdopodobnie mogą zostać zlecone do uszycia, np. w którymś z Zakładów Aktywizacji Zawodowej,
  • plastikowe pomocy (łyżeczki, łódki), które powinny być przygotowane z uwzględnieniem odpowiedniego (nietoksycznego) materiału. Wzięto pod uwagę wyprodukowanie odpowiednich elementów przy pomocy drukarki 3D lub nawiązanie współpracy z osobą, która ma odpowiednie zaplecze (prasy).

Te części Programu, które zostały już przetłumaczone i są opracowywane merytorycznie zostały połączono w całość i przekazane osobom merytorycznie go opracowującym w celu przeanalizowania różnych aspektów: na przykład porównania poprawności tłumaczenia nazw dodatkowych pomocy z treścią Programu, zdecydowania na ile istotne są formaty Programu i czy można dokonywać zmian w porównaniu z oryginałami. Ustalono, ze dokonane zostanie rozeznanie gdzie można by zlecić wykonanie dodatkowych pomocy.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN