Treść artykułu

Podsumowanie prac zespołu merytoryczno-redakcyjnego

W marcu 2024 r. zakończyła się realizacja I okresu projektowego projektu „Barraga: program usprawniania widzenia”. W I okresie projektowym zrealizowano następujące działania:

  • nawiązano kontakt z wydawcą oryginalnego Programu i uzyskano zgodę na przetłumaczenie i wydanie nowego Programu w języku polskim
  • pozyskano oryginalny Program w wersji zarówno elektronicznej, jak również fizycznej
  • powołano zespół merytoryczno-redakcyjny, nad którego pracą czuwał redaktor prowadzący
  • zrealizowano łącznie 4 spotkania zespołu, na których omawiano bieżące zagadnienia związane z tłumaczeniem i opracowaniem Programu (program jest bardzo specjalistyczny, konieczne było zaangażowanie tłumaczy i specjalistów znających problematykę usprawniania widzenia), zespół pozostawał także w ciągłym kontakcie w celu wyjaśniania bieżących wątpliwości, m.in. uzgadniania terminologii)
  • przetłumaczono Program
  • dokonano częściowej weryfikacji merytorycznej Programu.

Na ostatnim spotkaniu zespołu poruszono także temat wyprodukowania pomocy dydaktycznych do Programu oraz możliwości wydania Programu z pomocami jako integralnymi jego częściami. Dalsze prace w tym kierunku kontynuowane będą w nadchodzących miesiącach.

Dalsze opracowanie merytoryczne Programu, jego opracowanie językowe, a także druk i inne działania związane z wydaniem Programu zaplanowane są do realizacji w II okresie projektowym (04.2024 – 03.2025 r.).

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN