Projekt ADD@ME

Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education (Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ nowe Metody Edukacji nieformalnej)

Skrócona nazwa projektu – ADD@ME.

Projekt realizowany jest od 1.11.2020 r. do 31.10.2022 r.

Projekt realizowany jest ze środków programu Erasmus plus (Akcja 2, Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji, w dziedzinie młodzieży).

Liderem projektu jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (Florencja) a partnerami projektu są:
Fundacion Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja) oraz Polski Związek Niewidomych.

W ramach projektu powstaną następujące rezultaty pracy intelektualnej:

  1. Podręcznik do pracy z grupami dla liderów młodzieżowych z dysfunkcją wzroku
  2. Aplikacja mobilna dla młodzieży z dysfunkcją wzroku
  3. Quizowa gra online dotycząca różnorodności i niedyskryminacji.

Ponadto, w ramach projektu odbędą się 2 szkolenia:

  1. czterodniowe szkolenie dla kadry – osób pracujących z młodzieżą z dysfunkcją wzroku, które odbędzie się w Warszawie (wstępny termin to wrzesień 2021)
  2. pięciodniowe szkolenie dla młodych osób z dysfunkcją wzroku (w zakresie kompetencji społecznych oraz w celu opanowania praktycznych umiejętności związanych z rezultatami pracy intelektualnej projektu) , które odbędzie się w Belgii, w Liège (wstępny termin to grudzień 2021).

Ponadto, w ramach projektu będą realizowane międzynarodowe spotkania partnerów (wyjazdowe lub online) a na koniec projektu w każdym kraju odbędzie się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu.

    Informacje