Treść artykułu

Uczestnicy spotkania projektowego w Salonikach

Spotkanie partnerów międzynarodowego projektu ADD@ME

W dniach 9−11 lipca br. w Salonikach w Grecji odbyło się pierwsze, międzynarodowe spotkanie partnerów projektów ADD@ME − Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ Nowe Metody Edukacji Nieformalnej. Już wkrótce zostanie opublikowany podręcznik na temat organizacji warsztatów uwrażliwiających na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku.

Na spotkaniu w Salonikach omówiono wykonane prace projektowe i ustalono przyszłe kierunki. Niedługo zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem podręcznika na temat organizacji warsztatów uwrażliwiających na problemy osób z dysfunkcją wzroku. Kolejne działanie projektowe zaplanowano na przełomie sierpnia i września br. Będą to warsztaty dla trenerów, którzy przeszkolą 15 młodych osób niewidomych i słabowidzących, spośród nich wybranych zostanie 5 osób. To właśnie oni przeprowadzą treningi podnoszące świadomość społeczną w zakresie dysfunkcji wzroku. Szkolenie zaplanowano w Warszawie. Organizatorzy mają nadzieję, że koronawirus nie przeszkodzi w jego realizacji „na żywo” i nie trzeba będzie przeprowadzać go w formie online.

Uczestnicy spotkania ustalili także harmonogram opracowywania aplikacji mobilnej i gry quizowej dotyczącej problematyki dysfunkcji wzroku. Partnerzy podzielili się zadaniami – każda z organizacji będzie miała swój udział w tworzeniu zaplanowanych rozwiązań.

Organizatorem spotkania w Salonikach był grecki partner – The University of Thessaly (UTH; Greek: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), państwowa uczelnia założona w 1984 r. Spotkanie odbyło się w pomieszczeniach pozarządowej organizacji „SYZOI” utworzonej przez rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest ze środków programu Erasmus + (Akcja 2, Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji w dziedzinie młodzieży). Liderem projektu jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (I.Ri.Fo.R. Florencja) a partnerami: Fundacion Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja) oraz Polski Związek Niewidomych. Działanie będzie realizowane do 31.10.2022 r.

Fot. Shutterstock