Treść artykułu

Czworo młodych, uśmiechniętych ludzi znajduje się przy stole, na którym stoją dwa laptopy.

Warsztaty edukacyjne w Belgii dla uczestników ADD@ME

W ramach projektu ADD@ME w dn. 0203.04 br. odbyło się dwudniowe szkolenie w Instytucie Tyflologicznym PZN w Warszawie. Uczestniczyli w nim członkowie PZN-u z całej Polski, tj. 12 młodych osób niewidomych i słabowidzących w wieku 1830 lat. Spośród nich zostało wytypowanych siedem osób do kolejnego etapu. 

W trakcie zajęć wybrano grupę siedmiu osób, które pojadą na warsztaty edukacyjne do Belgii. Uczestnicy zostali przeszkoleni z tego, jak prowadzić warsztaty dla społeczności lokalnej uwrażliwiające na potrzeby osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Szkolenie w Belgii odbędzie się w dn. 16–22.05 br. w miejscowości Liège. Wezmą w nim udział osoby z Belgii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Włoch. Osoby z dysfunkcją narządu wzroku zostaną przeszkolone m.in. z tego, jak skutecznie wykorzystać opracowaną w ramach projektu aplikację mobilną oraz quizową grę online. Narzędzia te posłużą jako pomoce edukacyjne. Zwieńczeniem działań będzie takie przygotowanie uczestników, aby mogli oni przeprowadzić warsztaty w społeczności lokalnej nt. problematyki dysfunkcji narządu wzroku.

Projekt ADD@ME trwa już od listopada 2020 r., a zakończy się 31 października br. Warto przypomnieć, że działanie Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji @ nowe Metody Edukacji nieformalnej (Ambassadors of Diversity and non-Discrimination @ new Methods in non-formal Education) realizowane jest ze środków programu Erasmus+, a jego liderem jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (okręg we Florencji). Partnerami projektu są: Polski Związek Niewidomych, Fundacja Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja).

 

Fot. Unsplash