Treść artykułu

Młode osoby siedzą w pokoju i dyskutują

PZN bierze udział w międzynarodowym projekcie

Polski Związek Niewidomych jest partnerem międzynarodowego projektu ADD@ME − Ambasadorzy Różnorodności i nie-Dyskryminacji. Nowe Metody Edukacji Nieformalnej. W ramach tego działania powstanie aplikacja mobilna dla młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku oraz inne narzędzia służące aktywizacji młodych osób niewidomych i słabowidzących.

Liderem projektu jest Włoski Związek Niewidomych i Słabowidzących (Florencja), a partnerami Fundacion Docete Omnes (Hiszpania), VIEWS International (Belgia), OFENSIVA TINERILOR ASOCIATIA (Rumunia), PANEPISTIMIO THESSALIAS (Grecja) oraz Polski Związek Niewidomych. W ramach projektu powstanie:

  • podręcznik do pracy z grupami dla liderów młodzieżowych z dysfunkcją wzroku,
  • aplikacja mobilna dla niewidomej i słabowidzącej młodzieży,
  • quizowa gra online dotycząca różnorodności i niedyskryminacji.

Odbędą się również dwa szkolenia: w Warszawie dla osób pracujących z młodzieżą z dysfunkcją narządu wzroku, a w Belgii dla młodych osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto w ramach projektu będą realizowane międzynarodowe spotkania partnerów (wyjazdowe lub online). Na zakończenie w krajach, w którym działają partnerzy projektu, odbędą się spotkania upowszechniające rezultaty przeprowadzonych działań.

Projekt ADD@ME jest realizowany ze środków programu Erasmus Plus (Partnerstwo strategiczne na rzecz innowacji w dziedzinie młodzieży) w terminie od 1.11.2020 r. do 31.10.2022 r.

Fot. Unsplash