Projekt “RówniRóżni.doc”

Projekt RówniRóżni.doc - logotypy PZN i Teatru Guliwer

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Teatr Guliwer w Partnerstwie z Polskim Związkiem Niewidomych “RówniRóżni.doc”

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych podjął współpracę z Teatrem Lalek Guliwer przy projekcie „RówniRóżni.doc”. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.07.2022, zakończenie zadania nastąpi 15.06.2023 roku.

Celem wspólnych działań będzie udostępnienie teatru – jego przestrzeni oraz spektakli dzieciom niewidomym i słabowidzącym, ich opiekunom oraz osobom w spektrum autyzmu.

Na potrzeby projektu została powołana Rada Konsultacyjna projektu składająca się z wybranych dzieci z niepełnosprawnością, opiekunów i specjalistów, którzy w ramach spotkań, warsztatów, konsultacji, wymiany doświadczeń stworzą zespół twórców i współtwórców spektaklu. Premiera wspólnie stworzonego spektaklu, metodą teatru dokumentu, wystawianego na deskach Teatru Guliwer w Warszawie zaplanowana jest na koniec kwietnia 2023 roku.

Instytut Tyflologiczny będzie brał czynny udział we wszelkich konsultacjach oraz zapewni merytoryczne wsparcie Radzie Konsultacyjnej projektu. Oddeleguje ekspertów w dziedzinie specjalnych potrzeb w zakresie wzroku do współpracy przy projekcie i konsultacji jego poszczególnych etapów i zadań oraz przeprowadzi szkolenie dla zespołu teatru i osób zaangażowanych w działania projektowe.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Kultura bez Barier” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych