Treść artykułu

Projekt ADVISE – AiDing Visually Impaired Seeking Employment, czyli wspieranie osób z dysfunkcją wzroku poszukujących pracy, realizowany w latach 2018-2021.

Projekt jest dofinansowany z unijnego programu pn. “Prawa, równość i program obywatelski”.

Jest to jedno z działań podejmowanych w ramach Europejskiej Unii Niewidomych (EBU) w celu poprawy sytuacji zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku.
Liderem projektu ADVISE jest ONCE, hiszpański członek EBU.

Pierwszym krokiem realizacji projektu było spotkanie ekspertów z Hiszpanii i z Finlandii. Owocem tego spotkania jest podręcznik dla młodych osób z dysfunkcją wzroku niedoświadczonych w poszukiwaniu pracy.

Podręcznik można pobrać tutaj.

W ramach projektu, w krajach uczestniczących w jego realizacji zaplanowano jednodniowe warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku w wieku 18-30, niedoświadczonych w poszukiwaniu pracy.

W grudniu 2018 w Paryżu przeszkoleni zostali trenerzy z Austrii, Czarnogóry, Hiszpanii i Polski, którzy uzyskali uprawnienia do realizowania warsztatów z zastosowaniem metodyki ADVISE.

Trenerzy ADVISE w Polsce to:

  • Małgorzata Pacholec
  • Anna Lemańczyk

Do września 2019 roku w Polsce w ramach projektu ADVISE zrealizowano dwa warsztaty.

Kolejne dwa zostały zaplanowane do realizacji w roku 2020.

W przypadku zebrania się grupy jeszcze w roku 2019, istnieje możliwość zrealizowania dodatkowych warsztatów w ostatnim kwartale roku 2019.

Warsztaty realizowane przez PZN odbywają się w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9.
Osoby zainteresowane udziałem (z całej Polski) prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 887 62 70 lub 22 635 60 38.