Kultura Cyfrowa i Kultura w Sieci

Fundacja Wizja wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dotację na rozwój projektu hist.ly i otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów w ramach programów Kultura cyfrowa oraz Kultura w sieci. Polski Związek Niewidomych został poproszony o partnerstwo w obydwu projektach.

Fundacja Wizja za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych chce podnosić poziom wiedzy o polskiej historii i dziedzictwie kulturowym, upowszechniać dostęp do wiedzy, propagować postawę erudycyjną oraz inspirować ludzi.

hist.ly to nowatorska, niekomercyjna, darmowa aplikacja edukacyjna, która jest również cyfrową biblioteką, a także muzeum, zawierającym setki najważniejszych dzieł polskiej kultury. Ideą hist.ly jest łączenie ludzi wokół historii i kultury polskiej, a także wzbudzanie i propagowanie postaw patriotycznych.

Do użytkowników hist.ly codziennie jest dostarczana krótka fiszka w postaci ciekawostek związanych z historią lub kulturą polski dotyczących dnia, w którym są publikowane. Publikacje przedstawione zostaną w nowoczesnym designie, co może zwiększyć zainteresowanie odbiorców. Każda fiszka oprócz atrakcyjnej oprawy graficznej zawiera superprodukcję audio. Dzięki zastosowaniu funkcji głosowej, z dodatkowo użytym tłem dźwiękowym, formuła aplikacji pozwoli na jej korzystanie także osobom mających problemy z lekturą tekstu pisanego (w tym między innymi osoby niewidome, słabowidzące oraz z dysleksją).

Zespól redakcyjny hist.ly przygotowuje również serię felietonów w formie audiobooków poruszających tematykę miedzy innymi: dawnych zwyczajów w kontekście teraźniejszości. Felietony pojawiać się będą stopniowo w aplikacji oraz na www.hist.ly.

Polski Związek Niewidomych będzie konsultował dostosowanie projektu interfejsu aplikacji oraz www, aby była ona dostępne dla niewidomych odbiorców, będzie także konsultował dostępność formy audiobooków/audiodeskrypcji w aplikacji oraz na stronie internetowej.

Projekt hist.ly dedykowany jest użytkownikom aplikacji mobilnych powyżej 13 roku życia,

Zakładanym rezultatem projektów będzie wyprodukowanie w konsultacji z Polskim Związkiem Niewidomy wersji aplikacji hist.ly na system iOS i wydanie jej na platformie Apple App Store oraz stworzenie cyklu felietonów, udostępnianych w aplikacji, na stronie internetowej www.hist.ly oraz na kanale Youtube,

Aplikacja hist.ly w wersji na Androida jest dostępna za darmo i bez reklam w Google Play od 10.12.2018 r.

Fundacja Wizja wraz z partnerem Polskim Związkiem Niewidomych otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów: Kultura cyfrowa oraz Kultura w sieci na rok 2020.

Informacje

Logo hist.ly

Poznaj nasze dzieje z hist.ly!

Aplikacja hist.ly to propozycja dla miłośników dawnych dziejów, przekazuje ona informacje o faktach historycznych. Polski Związek Niewidomych konsultuje to rozwiązanie […]