Treść artykułu

Razem możemy więcej – wsparcie uchodźców z Ukrainy

Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny “Labirynt” od 18 marca do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt “Razem możemy więcej – wsparcie uchodźców z Ukrainy” finansowany ze środków PFRON. W ramach realizacji zadania pomoc uzyska 10 osób niepełnosprawnych oraz trzech opiekunów. Pomoc ma formę:

 • miejsc noclegowych przystosowanych do potrzeb beneficjentów,
 • niezbędnego wyposażenia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb,
 • całodziennego wyżywienia z uwzględnieniem zalecanych diet,
 • środków higieny osobistej oraz środków czystości,
 • usług transportowych z ośrodków recepcyjnych oraz innych w miejscu zakwaterowania,
 • możliwości dostępu do usług medycznych i zakupu leków oraz usług rehabilitacyjnych w celu utrzymania stanu zdrowia na dotychczasowym poziomie lub podwyższenia sprawności fizycznej,
 • specjalistycznej opieki medycznej w zakresie rehabilitacji narządu wzroku,
 • możliwości nauki języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodne funkcjonowanie w nowym środowisku zamieszkania,
 • usług tłumacza,
 • doradcy zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • poradnictwa w zakresie przysługujących uprawnień i obowiązujących unormowań prawnych,
 • prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych w celu nabycia i podtrzymania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym:
  1. zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem,
  2. poradnictwo specjalistyczne w zakresie obowiązujących uprawnień w zakresie pomocy społecznej a także pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  3. wsparcie w zakresie opieki na rzecz uczestników niewidomych,
  4. zapewnienie usług transportowych na rzecz uczestników wymagających tej formy wsparcia,
  5. zapewnienie usług tłumacza,
  6. pomoc w zakresie integracji ze środowiskiem lokalnym,
  7. zapewnienie zajęć psychoterapeutycznych,
  8. zapewnienie zajęć indywidualnych z instruktorem orientacji przestrzennej,
  9. realizacja innych potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji zdrowotnej i bytowej beneficjentów.