“Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym

Pilotażowy projekt dla mieszkańców Wschodniego Mazowsza prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2020 r. przez Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Projekt ma trzy filary. Są to:

  • kampania edukacyjna dla szerokiego społeczeństwa na temat codziennych problemów osób tracących wzrok,
  • szkolenia dla osób ociemniałych i słabowidzących, dające im szansę na samodzielność, oraz ich bliskich,
  • podnoszenie kompetencji pracowników różnych instytucji w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami wzroku.

Celem projektu jest stworzenie pierwszego w Polsce modelu koordynowanego, interdyscyplinarnego wsparcia dla osób, które z różnych powodów tracą wzrok i stają się osobami niesamodzielnymi i zależnymi od innych.

Więcej informacji na stronie projektu Widzimy nie tylko oczami.

Informacje