Treść artykułu

Okładka poradnika

Powstał poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia

Poradnik to zbiór informacji, które będą przydatne dla osób zagrożonych utratą wzroku. To takie ABC –  gdzie szukać wsparcia, jakie urządzenia ułatwią codzienne funkcjonowanie, czy można poruszać się samodzielnie, kiedy się nie widzi, jakie aplikacje są pomocne w nawigacji i orientacji w przestrzeni – na te i inne pytania odpowiedź można znaleźć w przygotowanym poradniku.

Poradnik pod redakcją Małgorzaty Pacholec został napisany z myślą o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać ani gdzie szukać pomocy. Porady są rezultatem osobistych doświadczeń osób dotkniętych dysfunkcją wzroku. Jest to zbiór odpowiedzi na pytania, które mogą być wskazówkami rozpoczynającymi proces pozytywnych zmian. Publikacja została przygotowana w ramach projektu pilotażowego dla Wschodniego Mazowsza „Widzimy nie tylko oczami” realizowanego przez Instytut Tyflologiczny PZN ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„Choroby oczu zazwyczaj pojawiają się niespodziewanie i całkowicie zmieniają życie, zarówno osób nimi dotkniętych, jak i ich bliskich. W największym stopniu dotyczą osób dorosłych, szczególnie starszych. Wiele z nich musiało zrezygnować z dotychczasowych aktywności i stało się zależnymi od innych. Wiemy, że tak nie musi być. Są bowiem specjaliści, którzy potrafią pomóc osobom słabowidzącym, a nawet niewidomym, w zachowaniu samodzielności. Wiedzą, jak je zmotywować do wysiłku, aby nauczyły się nowych sposobów wykonywania codziennych czynności, a także, jaki sprzęt czy urządzenia mogą im to ułatwić” – to fragment, który można przeczytać we wstępie do poradnika.

„Widzimy nie tylko oczami” – stworzenie modelu koordynowanego wsparcia dla osób tracących wzrok w ich środowisku lokalnym. Projekt pilotażowy dla Wschodniego Mazowsza realizowany przez Instytut Tyflologiczny PZN. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Trzy logotypy: Polskiego Związku Niewidomych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Mazowsza.

Fot. Poradnik

Pliki do pobrania