Treść artykułu

Widok z lotu ptaka na dziedziniec Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach

Turnus usprawniająco – rekreacyjny w Laskach 2017

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach

Polski Związek Niewidomych informuje, że w 2017 r. turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z rodzicami odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach:

 • uczestnicy: min. 20 dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzinami
 • wiek: dzieci od 5 do 12 r.ż.
 • termin: 25 czerwca do 8 lipca 2016r. – 14 dni
 • ilość miejsc: maksymalnie 60 osób.
 • wyżywienie: pełne – 3 posiłki dziennie
 • warunki mieszkaniowe: 24 pokoje z łazienkami

Nowy Internat Dziewcząt

 • 11 pokoi 3-osobowych z łazienką (parter)
 • 13 pokoi 3-osobowych z łazienką (piętro I)

3-osobowe pokoje – każdy z łazienką – są zgrupowane po trzy i tworzą oddzielne mieszkania z niewielkim salonem, jadalnią i aneksem kuchennym, z dostępem do kuchenki gazowej, lodówki, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego; w sąsiedztwie pomieszczenie gospodarcze z pralką automatyczną oraz stanowiskiem do prasowania; oprócz tego na terenie internatu znajduje się kuchnia i duża stołówka.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach posiada aktualny wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych wzrokowo korzystających z dofinansowania.

Ośrodek posiada: zaplecze do realizacji programu turnusu, rehabilitacji i prowadzenia zajęć rekreacyjno-wypoczynkowych, odpowiednią dla osób z uszkodzonym wzrokiem pracownię ceramiczną, stadninę koni do prowadzenia hipoterapii, basen, w którym mogą odbywać się zajęcia rehabilitacji ruchowej. W Ośrodku są także pracownie dydaktyczno-rehabilitacyjne odpowiednio wyposażone: gabinet do zajęć logopedycznych, sale do zajęć muzyczno-ruchowych z instrumentami, sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, gabinet usprawniania widzenia, gabinet psychologiczny, sale do zajęć edukacyjnych, plastycznych i prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wszystkie pracownie są odpowiednio oświetlone i tak zorganizowane, żeby nie zagrażały bezpieczeństwu dzieci z dysfunkcją wzroku. 

W Ośrodku zamontowane są oznaczenia w brajlu i druku powiększonym na drzwiach. Zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne oznaczone są kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni wyczuwalną dotykowo dla osób z problemami wzroku. Schody również są odpowiednio oznakowane – pierwszy i ostatni schodek. Na terenie Ośrodka działa Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej posiadająca umowę z NFZ. Podczas turnusu zostanie zapewniona stała obecność lekarza podstawowej opieki medycznej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz konsultacja stomatologiczna i konsultacja lekarza rehabilitanta.

Obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Na terenie Ośrodka znajduje się certyfikowany plac zabaw zorganizowany i przystosowany dla dzieci z dysfunkcją wzroku.

Proponowane zajęcia:

 • rehabilitacja wzroku
 • orientacja przestrzenna oraz bezpieczne i samodzielne poruszanie się z elementami czynności życia codziennego
 • zajęcia edukacyjne – głównie nauka i doskonalenie znajomości brajla, rozwijanie percepcji dotykowej
 • rehabilitacja ruchowa / gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia w pracowni ceramiki
 • basen – zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne w wodzie
 • zajęcia z psychologiem
 • logopedia
 • hipoterapia
 • zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • zajęcia plastyczne
 • ceramika
 • seans filmu z audiodeskrypcją;
 • prelekcje i wykłady dla rodziców
 • wycieczka do Warszawy
 • seans w leczniczej komnacie solnej „Delfin” w Izabelinie

Kadrę stanowią specjaliści na co dzień zatrudnieni w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach, mający doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

PROPONOWANA KWOTA:

1.204zł opiekun

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • konsultacje z terapeutami
 • wykłady prelegentów
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie

2.582 zł dziecko niepełnosprawne

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • w/w zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające
 • wycieczki, atrakcje
 • drobne upominki
 • ubezpieczenie

1.185zł drugi rodzic

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • wycieczki, atrakcje
 • ubezpieczenie

810zł/os. – rodzeństwo od 7 do 10 r.ż.

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

432 zł/os. – rodzeństwo od 2 do 6 r.ż.

 • zakwaterowanie – 14 dni
 • pełne wyżywienie – śn., ob.,kol. – 14 dni
 • ubezpieczenie

bezpłatnie rodzeństwo do 2 r.ż.

1 OPIEKUN + 1 DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE 3.786 zł

Zgłoszenia (wypełniona karta informacyjna + orzeczenie o niepełnosprawności) prosimy kierować do Iwony Optułowicz do Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN (00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9), tel.: 22 635 52 84, mail: ioptulowicz@pzn.org.pl do 31 marca 2017 r.

Do pobrania:

Turnus usprawniająco-rekreacyjny w Laskach

W dniach 25.06. – 08.07.2017r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach odbył się turnus usprawniająco-rekreacyjny dla dzieci niewidomych i słabowidzących, zorganizowany przez Polski Związek Niewidomych Centrum Rehabilitacji we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi.

Uczestniczyło w nim 24 dzieci w wieku od trzech do jedenastu lat wraz z rodzicami, opiekunami i rodzeństwem. Razem 57 osób.

Dzieci brały udział m.in. w zajęciach z: rehabilitacji wzroku, hipoterapii, orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego i samodzielnego poruszania się z elementami czynności życia codziennego, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej. Uczestniczyły też w zajęciach muzyczno-ruchowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych w wodzie (basen), z elementami metody Weroniki Sherborne, edukacyjnych, ceramicznych, jak również w terapii logopedycznej i psychologicznej.

Dla rodziców zorganizowano warsztaty “Ruch, relaks i dźwięk”, “Jak samodzielnie zrobić zabawkę lub grę” oraz zajęcia z ceramiki i warsztaty bębniarskie. Mieli oni możliwość rozmów z psychologiem, a także odbyło się spotkanie z absolwentami Lasek na temat nowoczesnych technologii dla niewidomych i słabowidzących.

W czasie turnusu dzieci brały udział w zajęciach sportowych, rozgrywkach w goalbala a sobota. 1 lipca była Dniem Sportu.

W niedzielę odbyła się wycieczka do Wilanowa, gdzie dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w zajęciach przyrodniczych spacerując po parku.

Odbył się również wieczór gier planszowych oraz występ muzyczny naszych niewidomych absolwentów Ani, Jadzi i Marcina.

Dzieci wzięły udział w warsztatach przyrodniczych, które poprowadziła  Katarzyna Fidler z Kampinoskiego Parku Narodowego, w warsztatach zoologicznych “Zwierzęta gospodarskie” oraz w warsztatach czekoladowych Wedel.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty bębniarskie, których efektem było przedstawienie muzyczne “Wielki rejs” z udziałem dzieci i rodziców.
Odbyły się również Spotkania integracyjne w czasie których przy muzyce, piosence i tańcu wszyscy cieszyli się sobą nawzajem.

Beata Zięba
pracownik Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach