Na ratunek rehabilitacji

Polski Związek Niewidomych podpisał w grudniu 2021 r. umowę na dofinansowanie naprawy uszkodzonych elementów dachu budynku przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie. Narodowy Instytut Wolności przekaże na realizację tego projektu 10 tys. zł.

W październiku br. podczas silnej wichury doszło do uszkodzenia elementów dachu budynku PZN w Warszawie. W pomieszczeniach tych prowadzone są działania aktywizujące dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. W wyniku uszkodzeń dachu dochodziło do zaciekania i zamakania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Dzięki środkom z projektu „Na ratunek rehabilitacji” udało się wykonać potrzebne prace remontowe, takie jak: naprawa pokrycia z papy, wymiana rur spustowych z kołnierzami, naprawa obróbek blacharskich oraz montaż rynny dachowej. Działania zrealizowała firma mająca uprawnienia dekarskie.

Celem projektu „Na ratunek rehabilitacji” było zapobieganie sytuacji uniemożliwiającej prowadzenie działań rehabilitacyjnych i kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Dzięki dokonanej naprawie PZN może kontynuować swoją działalność statutową.

Projekt „Na ratunek rehabilitacji” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018−2030.

Zdjęcia:

Pracownicy firmy budowlanej stoją na rusztowaniu i naprawiają dach.
Dwaj pracownicy wykonują prace remontowe
Pracownik wykonuje prace remontowe

Informacje

Tablica informacyjna projektu