Treść artykułu

Siedziba Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 9. Biały budynek z czerwonym dachem.

Projekt “Na ratunek rehabilitacji”

Polski Związek Niewidomych podpisał w grudniu umowę na dofinansowanie naprawy uszkodzonych elementów dachu budynku przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie. Narodowy Instytut Wolności przekaże na realizację tego projektu 10 tys. zł.

W nocy z 21 na 22 października br. podczas silnej wichury doszło do uszkodzenia elementów dachu budynku PZN w Warszawie. Mieści się tam m.in.: sala konferencyjna, Tyflogaleria, małe sale szkoleniowe oraz Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki Zabezpieczenia Społecznego. W pomieszczeniach prowadzone są różne działania aktywizujące dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

W wyniku uszkodzeń dachu dochodziło do zaciekania i zamakania ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Nadmierna wilgoć i niesprzyjające warunki atmosferyczne mogły prowadzić do zagrzybienia budynku i pękania ścian. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji. Dlatego też PZN złożył wniosek na realizację projektu „Na ratunek rehabilitacji”. Jego celem jest zapobieganie sytuacji uniemożliwiającej prowadzenie działań rehabilitacyjnych i kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Dzięki naprawie dachu PZN będzie mógł kontynuować swoją działalność statutową.

Projekt „Na ratunek rehabilitacji” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018−2030.

 

Tablica informacyjna projektu