Treść artykułu

Kulturalni niewidomi

Czy niewidomi mogą być nie tylko odbiorcami, ale też twórcami szeroko rozumianej kultury? Czy artystyczna działalność osób z dysfunkcją wzroku może na stałe wpisać się do kalendarza kulturalnych imprez Warszawy? Ależ oczywiście! Nie tylko może, ale wręcz musi. Dlatego też Polski Związek Niewidomych serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kulturalni niewidomi”.

Projekt ma na celu poszerzenie oferty kulturalnej m.st. Warszawy poprzez pokazanie szerokiej publiczności twórczości artystycznej osób niewidomych i słabowidzących oraz wspólne poznawanie dzieł literackich przez osoby niewidome i widzące. Zaproszeni artyści zaprezentują swoje prace malarskie, rzeźbiarskie lub rękodzieło na wystawach, zagrają koncert, wystawią przedstawienia teatralne. Dla niewidomych i widzących dzieci zostanie zorganizowane wspólne czytanie dzieł znanych pisarzy, połączone z zabawami integracyjnymi i konkursem czytania brajla z nagrodami rzeczowymi. Osoby niewidome wezmą też udział w Narodowym Czytaniu „Lalki” B. Prusa. Wszystkie te imprezy odbędą się w Warszawie, w siedzibie PZN przy ul. Konwiktorskiej.

O poszczególnych spotkaniach będziemy Państwa zawiadamiać w kolejnych informacjach na stronie www.pzn.org.pl lub w Biuletynie Informacyjnym Pochodni. A już od czwartku zapraszamy na pierwszą wystawę słabowidzącego artysty malarza, Tomasza Kalinowskiego. Wernisaż wystawy odbędzie się dzisiaj, 15.07.2015 r., o godzinie 14.00 w Tyflogalerii Polskiego Związku Niewidomych, przy ul Konwiktorskiej 7. W kolejnych dniach wystawę będzie można odwiedzać w godzinach 9.00-16.30. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Projekt „Kulturalni niewidomi” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.