Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta?

Pytanie: Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta: Z grupą inwalidzką. Bez grupy tzw. pełnosprawny? Czy ma znaczenie miejsce zatrudnienia? Odpowiedź: Czas pracy masażystów jest odmiennie regulowany w zależności od miejsca zatrudnienia. … Czytaj całość

Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)?

Pytanie: Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)? Odpowiedź: Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 … Czytaj całość

Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus?

Pytanie: Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus? Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoby niewidome zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności … Czytaj całość

Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe.

Pytanie: Czy mogę liczyć na jakąś pomoc np. świadczenie pielęgnacyjne, w przyszłości kolonie rehabilitacyjne itp.? Jestem matką 5-letniego chłopca, który jak twierdzą badania okulistyczne widzi na oko lewe ok.4%,oko prawe jest zdrowe. Jest to wada genetyczna (+7),którą się leczy tylko … Czytaj całość

Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe?

Pytanie: Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe? Odpowiedź: Informujemy, że kwestie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej nie są uregulowane żadnymi przepisami … Czytaj całość

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty?

Pytanie: Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty? Odpowiedź: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268, z … Czytaj całość

Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje?

Pytanie: Z ulgą jakiej wysokości mogę kupić bilet dla siebie i dziecka, które ma mniej niż 16 lat i jest niepełnosprawne wyjeżdżając np. na wakacje? Odpowiedź: Jadąc wraz z dzieckiem do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego … Czytaj całość

W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny za okres od zaliczenia mnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Pytanie: W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ustalono, że ta niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia). Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca 2005 r. (wcześniej nie pobierałam tego świadczenia). Czy mogę ubiegać się o zasiłek … Czytaj całość

Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną?

Pytanie: Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną? Obecnie osoba … Czytaj całość

Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacji PZN?

Pytanie: Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacje PZN. Szczególnie dotyczy to osób zaliczonych do II grupy inwalidztwa? … Czytaj całość