Treść artykułu

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty?

Pytanie:

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może być właścicielem gospodarstwa rolnego i może nie mieć zawieszonej tej renty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) „Renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych”.

Zatem osobie, która jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 5 ha przeliczeniowych renta socjalna nie przysługuje. To samo dotyczy posiadacza samoistnego – osoby, która nie ma prawa własności, ale włada nieruchomością i czerpie z niej korzyści, a także posiadacza zależnego – dzierżawcy.

Wynika stąd, że jeżeli gospodarstwo lub część we współwłasności jest mniejsza niż 5 ha przeliczeniowych, renta socjalna przysługuje i można ją pobierać.

Wrzesień 2006 r.