Treść artykułu

Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)?

Pytanie:

Czy mój 21-letni syn może starać się o rentę socjalną, skoro ma stożkowatość rogówki na obu oczach (na lewe oko nie widzi w ogóle, na prawe zaś częściowo)?

Odpowiedź:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej świadczenie to przysługuje osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy:

1) przed ukończeniem 18 roku życia,

2) w czasie nauki w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia

3) w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

O całkowitej niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Chcąc starać się o rentę socjalną, Pani syn będzie musiał złożyć wniosek o taką rentę w swoim oddziale ZUS. Będzie musiał stanąć na badania przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli lekarz ten zaliczy go do osób całkowicie niezdolnych do pracy lub osób całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, wówczas syn otrzyma rentę socjalną.

A zatem proponuję skontaktować się z najbliższą placówką ZUS i zapytać o wnioski i wymagane dokumenty, które należy załączyć.

Październik 2007 r.