Treść artykułu

Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe?

Pytanie:

Czy kontroler w komunikacji miejskiej ma prawo odmówić prawa do ulgi osobie niewidomej, jeśli nie jest ona mieszkańcem miejscowości, do której należy przedsiębiorstwo autobusowe?

Odpowiedź:

Informujemy, że kwestie ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej nie są uregulowane żadnymi przepisami powszechnie obowiązującymi. Ustawodawca pozostawił decyzje co do przyznawania tego rodzaju ulg radom gmin lub miast, które są właścicielami miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych. To one rozstrzygają, czy przyznać prawo do ulgowych przejazdów osobom niepełnosprawnym, w jakiej wysokości itp.

Może się zdarzyć, że w jednym mieście osoby niewidome i słabowidzące korzystają z bezpłatnych przejazdów wraz z przewodnikiem, w innym z kolei nie ma żadnych ulg z tytułu niepełnosprawności i trzeba kupić cały bilet. Niektóre rady miast przyznają prawo do ulgowych lub darmowych przejazdów wyłącznie mieszkańcom swojej gminy.

Taką uchwałę podjęli najprawdopodobniej radni miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W tej sytuacji należałoby zwrócić się do miejscowego koła i właściwego okręgu PZN z prośbą o interwencję i próbować nakłonić radnych do zmiany decyzji.

Luty 2007 r.