Treść artykułu

Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta?

Pytanie:

Gdzie jest uregulowane, ile dziennie lub w tygodniu zgodnie z prawem pracy może przepracować masażysta:

  1. Z grupą inwalidzką.
  2. Bez grupy tzw. pełnosprawny?
  3. Czy ma znaczenie miejsce zatrudnienia?

Odpowiedź:

Czas pracy masażystów jest odmiennie regulowany w zależności od miejsca zatrudnienia.

Zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r.
nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zakładem takim jest między innymi szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, ambulatorium.

Zgodnie z wyżej wskazaną ustawą czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 32g ust 1).
Natomiast czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 32g ust. 4).

Pracownikiem zatrudnionym na stanowisku wymagającym bezpośredniego kontaktu z pacjentem jest z pewnością masażysta. A zatem niewidomy masażysta zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej ma obniżony względem pracowników pełnosprawnych wymiar czasu pracy.

Jeśli chodzi o masażystów zatrudnionych w innych placówkach, np. w hotelach, to ich czas pracy jest regulowany przepisami kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
A zatem pełnosprawny masażysta pracuje 8 godzin dziennie i 40 godziny tygodniowo, a masażysta niepełnosprawny zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma obniżony wymiar czasu pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Lipiec 2008 r.