Treść artykułu

W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny za okres od zaliczenia mnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Pytanie:

W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ustalono, że ta niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia). Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca 2005 r. (wcześniej nie pobierałam tego świadczenia). Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny za okres od zaliczenia mnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) wszystkie świadczenia rodzinne, w tym również zasiłek pielęgnacyjny, są wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do takiego świadczenia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Jeśli wniosek taki został złożony w czerwcu 2005 r., to dopiero od tego miesiąca należy się zasiłek pielęgnacyjny. Nie ma niestety możliwości ubiegania się o zasiłek za okres poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Sam fakt zaliczenia do stopnia niepełnosprawności nie jest wystarczający do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.