Treść artykułu

Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus?

Pytanie:

Jaka przysługuje mi ulga na przejazd pociągami, jeżeli jestem osobą z problemami wzrokowymi uczącą się za granicą? Co da mi legitymacja Rail Plus?

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami osoby niewidome zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz niepełnosprawni studenci do ukończenia 26 lat mogą korzystać z ulg przy zakupie biletów na pociągi PKP i autobusy PKS.

Szczegółowe informacje na temat tego, jakiej wysokości ulgi przysługują, znajdują się na naszej stronie internetowej: www.pzn.org.pl.

Studenci do ukończenia 26 roku życia w naszym kraju mają prawo do zniżki na zakup biletu na pociąg lub autobus PKS z ulgą 37% na podstawie legitymacji studenckiej. Studenci – obywatele polscy do ukończenia 26 roku życia również korzystają z ulgi na przejazdy w wysokości 37% na podstawie międzynarodowej legitymacji studenckiej International Student Identity Card (ISIC), okazywanej wraz z legitymacją studencką uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Studenci niepełnosprawni uczący się w Polsce do ukończenia 26 roku życia korzystają z wysokiej 78-procentowej ulgi przy zakupie biletu na podróż z domu do miejsca pobierania nauki i z powrotem.
Dokumentami poświadczającymi prawo do tej ulgi jest legitymacja studencka oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna studiująca za granicą może skorzystać z ulgi 78% na bilet do granicy kraju (powinna mieć ze sobą legitymację osoby niepełnosprawnej, legitymację studencką wydaną przez zagraniczną uczelnię oraz międzynarodową legitymację studencką), w dalszej podróży nie ma już ulg (chyba że dane kraje przewidują ulgę dla młodzieży do ukończenia 26 lat).

Jeżeli chodzi o uczniów obywateli polskich innych szkół zagranicznych (oprócz wyższych uczelni), to przepisy nie przewidują specjalnych ulg dla tych osób. Będąc w Polsce mogą oni korzystać z ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym (37% lub 49% zniżki na przejazdy na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innego równoważnego dokumentu).

Legitymacja Rail Plus, o której Pan czytał na naszej stronie internetowej, nie jest jakąś szczególną legitymacją. Jest to swojego rodzaju oferta promocyjna przygotowana przez PKP dla osób, które podróżują za granicę. Po wykupieniu takiej legitymacji można przez pewien czas kupować bilety na przejazdy za granicę ze zniżką.

Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w kasach międzynarodowych PKP lub w telefonicznych biurach informacji kolejowej.

Maj 2007 r.