Treść artykułu

Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy.

Pytanie:

Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy. Lekarz badający mnie doradził, abym starał się o grupę niepełnosprawności dodając, że taka grupa daje osobie starającej się o pracę tę możliwość, iż pracodawca nie płaci aż tak wysokich składek na ubezpieczenia społeczne.

Odpowiedź:

O stopień niepełnosprawności należy starać się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespoły takie działają przy starostwach. Radzimy więc skontaktować się z urzędem powiatowym i zapytać o tę instytucję. Otrzyma Pan wniosek do wypełnia i uzyska szczegółowe informacje, jakie dokumenty trzeba będzie do takiego wniosku dołączyć.

Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą zaliczyć osobę ubiegającą się do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności w zależności od stanu zdrowia.

Orzeczenie takie daje faktycznie pewne przywileje – możliwość korzystania z ulg i przywilejów zagwarantowanych ustawowo osobom niepełnosprawnym (może Pan o nich przeczytać na naszej stronie internetowej www.pzn.org.pl w dziale ulgi), pewne przywileje ma również pracodawca zatrudniający taką osobę (może np. starać się o dofinansowanie do składek na ubezpieczenie społeczne oraz do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności osoby zatrudnionej oraz od tego, czy pracodawca jest zakładem pracy chronionej czy działa na otwartym rynku).