Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy.

Pytanie: Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy. Lekarz badający mnie doradził, abym starał się o grupę niepełnosprawności … Czytaj całość

Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są.

Pytanie: Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są . Odpowiedź: Dla osób z problemami wzrokowymi nie ma żadnych dotacji do opłat za stałe łącze internetowe, w tym za Neostradę TP.            Telekomunikacja Polska … Czytaj całość

Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnemu leczeniu.

Pytanie: Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnym leczeniom. Do tej pory miałam przyznaną I grupę, teraz ZUS przyznał … Czytaj całość

Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki?

Pytanie: Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych  ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, nr … Czytaj całość

Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”?

Pytanie: Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu podatku od dochodu osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zakup … Czytaj całość

Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium?

Pytanie: Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) „świadczeniobiorca ponosi … Czytaj całość

Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP?

Pytanie: Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP? Odpowiedź: Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku mogą podróżować wraz z … Czytaj całość

Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS?

Pytanie Czy moja 17-letnia córka może być opiekunem (zakupić bilet z ulgą dla opiekuna/przewodnika) mojego 9-letniego niepełnosprawnego syna w czasie przejazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne koleją lub autobusem PKS? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach … Czytaj całość

Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą?

Pytanie: Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą? Odpowiedź: Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy legitymować się orzeczeniem parametrów zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku … Czytaj całość

Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat?

Pytanie: Czy osoby dorosłe będące członkami PZN, które   się uczą, muszą opłacać składki czy tak jak osoby poniżej 16 roku życia uczące się są zwolnione z opłat? Odpowiedź: Osoby należące do naszej organizacji mające więcej niż 16 lat są członkami … Czytaj całość