Treść artykułu

Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium?

Pytanie:

Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) „świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym”.

Częściowa odpłatność zależy od sezonu rozliczeniowego (I: od 1 października do 30 kwietnia; II: od 1 maja do 30 września) oraz od standardu pokoju (najdroższy: pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, aż do najtańszego pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego). Kształtuje się ona od 6,5 zł za dzień (najniższy standard i I sezon rozliczeniowy) do 27 zł za dzień (w pokoju jednoosobowym w II sezonie rozliczeniowym).

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

Wszystkie inne osoby (nawet jeśli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności) płacą za pobyt w sanatorium wg powyższych zasad.