Treść artykułu

Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnemu leczeniu.

Pytanie:

Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnym leczeniom. Do tej pory miałam przyznaną I grupę, teraz ZUS przyznał mi II grupę. na czas określony. Wiadomo że wzrok mi się nie poprawił.

Odpowiedź:

W Polsce istnieją różne systemy orzecznicze.

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekają o niezdolności do pracy, a także czy osoba może być uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenie takie ma znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczeń rentowych (renta socjalna, renta z tytułu niezdolności do pracy).

Przy starostach działają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Orzekają one o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Takie orzeczenie jest podstawą do korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Od stopnia niepełnosprawności zależy również, z jakiego rodzaju i jakiej wysokości pomocy będzie mógł skorzystać pracodawca osoby niepełnosprawnej

O tym, jakie ulgi przysługują osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, a jakie osobom zaliczonym do stopnia umiarkowanego, może Pani przeczytać na naszej stronie internetowej (www.pzn.org.pl).

Trudno powiedzieć, czy będzie Pani miała problem w znalezieniu pracy, mając orzeczenie o I grupie (tzn. stopień znaczny – całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji). Zależy to od wielu czynników. Pracodawca może starać się o większe dofinansowania do wynagrodzeń takich osób niż do wynagrodzeń pracowników zaliczonych do II grupy (tzn. stopień umiarkowany – całkowita niezdolność do pracy).
Generalnie trzeba zdawać sobie sprawę, że pracodawcy z otwartego rynku pracy często nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, ponieważ nie wiedzą, że osoby takie mogą być w pełni wydajnymi pracownikami.

Sądzę, że niezależnie od tego, czy będzie Pani miała orzeczoną I czy II grupę, szanse znalezienia pracy, będą zależały od Pani umiejętności i determinacji w poszukiwaniu odpowiedniego dla Pani zatrudnienia.