Treść artykułu

Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki?

Pytanie:

Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych  ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176, z późn. zm.) osoba niepełnosprawna może odliczyć w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej wydatki na „zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego”.

Prócz wyłączenia mówiącego o tym, że nie można odliczać kwot wydanych na sprzęt gospodarstwa domowego, nie ma żadnych wytycznych, które by określały, jaki sprzęt można odliczyć, a jakiego nie. Wiadomo, że ma to być sprzęt, urządzenia niezbędne w rehabilitacji, ułatwiający codzienne funkcjonowanie.

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy radiomagnetofon i słuchawki spełniają te kryteria. Jeśli Pani zdecyduje się na odliczenie, będzie Pani musiała uzasadnić, dlaczego taki zakup był Pani niezbędny w rehabilitacji (np. używa go Pani do czytania książek na kasetach, słuchawki używa Pani w pracy wraz z oprogramowaniem udźwiękawiającym itp.).
Wiele zależy od życzliwego podejścia urzędnika, który ewentualnie będzie Panią kontrolował, czy przyjmie wyjaśnienia uzasadniające zakup sprzętu, a co za tym idzie uzna go  za pomoc rehabilitacyjną.