Treść artykułu

Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Pytanie:

Mój mąż przebywa na rencie i dostaje dodatek pielęgnacyjny z ZUS. Czy może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jeśli zaliczony został do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Oznacza to, że Pani mąż nie może się starać o zasiłek pielęgnacyjny, skoro otrzymuje z ZUS-u dodatek pielęgnacyjny.