Treść artykułu

Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą?

Pytanie:

Czy mogę zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych, jeśli noszę okulary (moc szkieł -8) jestem osobą dorosłą?

Odpowiedź:

Aby zostać członkiem Polskiego Związku Niewidomych należy legitymować się orzeczeniem parametrów zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”). Na podstawie takich parametrów jak moc szkieł nie jesteśmy w stanie ustalić, czy zostanie Pan uznany za osobę niepełnosprawną. Orzekanie w tym zakresie należy do powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o stan wzroku, to bierze się pod uwagę dwa parametry – ostrość wzroku i pole widzenia. Są one istotne przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności i przy przynależności do PZN. Przyjmuje się, że u osób, które są członkami Polskiego Związku Niewidomych obniżenie ostrości wzroku po korekcji szkłami w oku lepszym powinna wynosić maksymalnie 0,1 wg Snellena lub zawężenie ich pola widzenia winno wynosić do ok. 30 stopni. Parametry te dotyczą również zasadniczo osób zaliczanych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku.

A zatem należy najpierw skonsultować się z lekarzem i złożyć wniosek o zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności. Po otrzymaniu orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku można zostać członkiem PZN.