Treść artykułu

Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)?

Pytanie:

Jakie ulgi i przywileje przysługują osobie zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności “04-O”)?

Odpowiedź:

Większość przywilejów przewidzianych przepisami dla osób niepełnosprawnych dotyczy osób zaliczonych do stopnia znacznego lub umiarkowanego.

Mając lekki stopień niepełnosprawności, może Pan skorzystać z pewnych odpisów od dochodu w ramach tzw. wydatków na cele rehabilitacyjne. Jednakże i ich liczba dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności jest ograniczona. Warto zaznaczyć, że takich osób nie dotyczy odpis wydatków związanych z opłacaniem przewodnika.

Ponadto może się Pan ubiegać o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania. PCPR udziela też dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych.