Treść artykułu

Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są.

Pytanie:

Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są .

Odpowiedź:

Dla osób z problemami wzrokowymi nie ma żadnych dotacji do opłat za stałe łącze internetowe, w tym za Neostradę TP.            
Telekomunikacja Polska oferuje pewne ulgi przy opłacaniu abonamentu telefonicznego dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku, ale dotyczy to ściśle określonych rodzajów abonamentów.

Natomiast osoba niewidoma lub słabowidząca może na zasadach ogólnych skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków na użytkowanie sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem jej zamieszkania w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 760 zł