Treść artykułu

Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”?

Pytanie:

Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu podatku od dochodu osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających czynności życiowe (z wyłączeniem sprzętu gospodarstwa domowego).

Nie ma w przepisach ścisłego spisu, jakie urządzenia, narzędzia są traktowane jako sprzęt rehabilitacyjny. Sprzęt taki musi służyć rehabilitacji i ułatwiać wykonywanie czynności życiowych.

“Kajetek” jako urządzenie brajlowskie spełnia moim zdaniem te warunki. W razie kontroli będzie Pani musiała udowodnić, że używa go Pani np. do nauki (robienie notatek, czytanie książek), pracy itp. Za “kajetkiem” dodatkowo przemawia fakt, że jest to urządzenie, które stworzono specjalnie dla niewidomych, ma służyć ich rehabilitacji i integracji społecznej.