W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca Czy mogę ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny za okres od zaliczenia mnie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Pytanie: W 2001 r. otrzymałam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (ustalono, że ta niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia). Pracodawca zaczął mi wypłacać zasiłek pielęgnacyjny od czerwca 2005 r. (wcześniej nie pobierałam tego świadczenia). Czy mogę ubiegać się o zasiłek … Czytaj całość

Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną?

Pytanie: Na jakiego typu pomoc finansową może liczyć osoba słabowidząca, która do 16 roku życia miała II grupę inwalidzką, obecnie nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności ani niezdolności do pracy. Czy może starać się o rentę inwalidzką czy socjalną? Obecnie osoba … Czytaj całość

Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacji PZN?

Pytanie: Dlaczego konduktorzy w pociągach PKP nie honorują legitymacji bez kodu przyczyny niepełnosprawności “04-O”, lecz wymuszają ten kod , pomimo posiadania przy sobie oryginału orzeczenia o niepełnosprawności jak również legitymacje PZN. Szczególnie dotyczy to osób zaliczonych do II grupy inwalidztwa? … Czytaj całość

Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy.

Pytanie: Gdzie można uzyskać grupę niepełnosprawności, gdzie należy złożyć wniosek? Chodzi o to, iż złożyłem wniosek o rentę, lecz jej nie otrzymałem, ponieważ uznano mnie za częściowo niezdolnego do pracy. Lekarz badający mnie doradził, abym starał się o grupę niepełnosprawności … Czytaj całość

Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są.

Pytanie: Czy są dotacje dla osób niedowidzących do Neostrady TP? Wiem, że do abonamentu telefonicznego są . Odpowiedź: Dla osób z problemami wzrokowymi nie ma żadnych dotacji do opłat za stałe łącze internetowe, w tym za Neostradę TP.            Telekomunikacja Polska … Czytaj całość

Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnemu leczeniu.

Pytanie: Czy mając I grupę inwalidzką mogę mieć problem ze znalezieniem pracy? Chodzi mi mianowicie o to, że jestem osobą uczącą się o słabym wzroku, który nie podlega żadnym leczeniom. Do tej pory miałam przyznaną I grupę, teraz ZUS przyznał … Czytaj całość

Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki?

Pytanie: Czy można odliczyć od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych  ramach wydatków na cele rehabilitacyjne radiomagnetofon i słuchawki? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2000, nr … Czytaj całość

Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”?

Pytanie: Czy od dochodu przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych można odliczyć wydatki związane z zakupem “kajetka”? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przy obliczaniu podatku od dochodu osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na zakup … Czytaj całość

Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium?

Pytanie: Czy osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat za pobyt w sanatorium? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) „świadczeniobiorca ponosi … Czytaj całość

Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP?

Pytanie: Czy mi jako osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku przysługuje prawo do przewodnika podczas podróży pociągiem lub autobusem PKP? Odpowiedź: Osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku mogą podróżować wraz z … Czytaj całość